Administracijos kontaktai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia hobis virsta profesija!

Administracijos kontaktai

Adresas Antakalnio g. 54, LT-10303 Vilnius
Telefonas (8 5) 234 1524
Faksas (8 5) 234 3769
El. paštas info@vtdko.lt

dr. Rolandas Vitkūnas
Direktorius
Telefonas (8 5) 234 1524
Anna Limanovskaja
Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai
Telefonas (8 5) 234 0222
Asta Malinauskienė
Vyriausioji buhalterė
Telefonas (8 5) 230 2038
Lina Sakalauskienė
Statybos fakulteto dekanė
Telefonas (8 5) 234 3820
dr. Gražina Strazdienė
Technikos fakulteto dekanė, l. e. Dizaino fakulteto dekano pareigas
Telefonas (8 5) 262 1569
Ina Stankaitienė
Profesinio mokymo skyriaus vadovė
Telefonas (8 5) 262 9728; +370 620 52 351
Diana Radzevičiūtė
Kokybės ir dokumentų valdymo tarnybos vadovė
Telefonas (8 5) 234 1524
Asta Bagdonavičienė
Medijų ir komunikacijos centro vadovė
Telefonas +370 611 56 008
Rima Pitrėnienė
Personalo skyriaus vadovė
Telefonas (8 5) 234 3516
Ana Aleknavičienė
Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus vadovė, „Erasmus+“ institucinė koordinatorė
Telefonas (8 5) 234 0488
Lina Benedikta Barškėtienė
Viešųjų pirkimų skyriaus vadovė
Telefonas (8 5) 230 2064
Justina Sadauskaitė
Eglė Intienė
Vyriausioji vidaus kontrolės ir rizikų valdymo specialistė
Telefonas (8 5) 230 2140
Valdas Baltrušaitis
Informacinių technologijų centro vadovas
Telefonas 8 658 68 749
Marius Lomanas
Ūkio tarnybos vadovas
Telefonas (8 5) 234 3868
Vilija Lozovskienė
Bibliotekos vadovė
Telefonas (8 5) 230 2016
Studijų ir karjeros centras
Eugenija Gegnerytė
Vyriausioji archyvarė
Telefonas (8 5) 230 2058
Deividas Aukštuolis
Viešųjų ryšių specialistas
Telefonas +370 646 00 385
Liudmila Zumerienė
Duomenų apsaugos pareigūnė
Telefonas (8 5) 234 4494
Vilma Matulienė
Darbo tarybos pirmininkė (prodekanė, lektorė)
Telefonas (8 5) 261 0398