Apie mus

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia hobis virsta profesija!

Kas mes?

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (toliau – VTDK) didžiausia inžinerijos mokslų ir menų studijų krypčių kolegija Lietuvoje. Kolegijoje rengiami specialistai, turėsiantys prisiimti atsakomybę už Lietuvos ateitį – tvarios visuomenės nariai. Kolegija susiformavo 2008 m. liepos 23 d. Vilniaus technikos kolegiją prijungus prie Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos (nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. pavadinimas pakeistas į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija). VTDK vardas žinomas versle ir visuomenėje dėl parengtų specialistų, nuolat organizuojamų mokslinių-praktinių konferencijų ir meninių renginių.

Kolegialus Kolegijos valdymo organas – Kolegijos taryba, kurią sudaro studentai, kolegijos darbuotojai bei asmenys, nepriklausantys kolegijos personalui ir studentams. Taip pat Kolegijoje veikia kitos savivaldos institucijos, t.y. Akademinė taryba, Fakultetų tarybos, Studentų atstovybė. Kolegiją sudaro trys fakultetai: Dizaino, Statybos ir Technikos. Turime solidžią materialinę bazę, kuria sudaro 48 laboratorijos, 4 piešyklos, Grafikos studija su kūrybinėmis dirbtuvėmis, Animacijos filmavimo ir Eksperimentinė animacijos studija, garso montažinės, TOYOTA techninio mokymo laboratorija.

15

Studijų programų.

Suteikiamos galimybės studijuoti tiek nuolatine, tiek ištęstine studijų forma


Kolegija pagal studentų skaičių užima ketvirtąją vietą tarp valstybinių kolegijų Lietuvoje. Beveik pusę visų studentų sudaro vilniečiai, likusi dalis atvyksta iš kitų Lietuvos regionų. Atitinkamai Kolegija didelį dėmesį skiria studentų apgyvendinimui – visiems to pageidaujantiems studentams suteikiamas bendrabutis.

Didelis dėmesys skiriamas studentų popaskaitinei veiklai. Kolegija suteikia galimybę įgyti ne tik profesinių žinių bei praktinių įgūdžių, reikalingų sėkmingai profesinei karjerai, bet ir visapusiškai plėsti akiratį, atskleisti ir realizuoti įvairius meninius gebėjimus ir talentus. Tuo tikslu Kolegijoje veikia ansamblis „Sietuva“, sudaromos galimybės aktyviai užsiimti įvairiu sportu, tokiu kaip krepšinis, tinklinis, stalo tenisas, futbolas ir kt.

VTDK fakultetai

Kolegiją sudaro trys fakultetai: Dizaino, Statybos ir Technikos. Turime solidžią materialinę bazę, kuria sudaro 48 laboratorijos, 4 piešyklos, Grafikos studija su kūrybinėmis dirbtuvėmis, Animacijos filmavimo ir Eksperimentinė animacijos studija, garso montažinės, TOYOTA techninio mokymo laboratorija.