Technikos fakulteto administracija

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia hobis virsta profesija!

Technikos fakulteto administracija

Adresas Adresas Olandų g. 16, Vilnius
Telefonas: (8 5) 262 1569
El. paštas tf@vtdko.lt

dr. Gražina Strazdienė
Technikos fakulteto dekanė
Telefonas (8 5) 262 1569
Vilma Matulienė
Technikos fakulteto prodekanė
Telefonas (8 5) 261 0398; (8 640 52934)
Dana Bogačionokienė
Technikos fakulteto studijų koordinatorė
Telefonas (85) 262 1569
Vilija Požėlaitė
Technikos fakulteto ištęstinių studijų koordinatorė
Telefonas (8 5) 261 0355; (8 640 52922)
Jovita Čičinskienė
Technikos fakulteto studijų koordinatorė
Telefonas (8 5) 261 0347; (8 640 52921)
Petras Kaikaris
Lektorius, vykdantis Automobilių transporto inžinerijos katedros vedėjo funkcijas, Automobilių techninio eksploatavimo studijos programos komiteto pirmininkas
Bronė Mitkienė
Lektorė, vykdanti Elektros ir elektronikos inžinerijos katedros vedėjos funkcijas, Energijos inžinerijos studijų programų komitetų pirmininkė
dr. Audrius Čereška
Docentas, vykdantis Mechanikos inžinerijos katedros vedėjo funkcijas
Laimutė Sladkevičienė
Lektorė, vykdanti katedros vedėjo funkcijas, Geležinkelio transporto inžinerijos studijų programos komiteto pirmininkė